ให้ลูกรักกินอาหารเช้ากระตุ้นพลังสมอง

ให้ลูกรักกินอาหารเช้ากระตุ้นพลังสมอง

General food

Breakfast-stimulate

จากงานวิจัยพบว่า เด็กที่กินอาหารเช้าไปโรงเรียน จะสามารถเรียนรู้และทำกิจกรรมได้ดีกว่าเด็กที่ไม่กินอาหารเช้า ส่วนเด็กไม่กินอาหารเช้า จะเหนื่อยเร็วกว่า , หงุดหงิดง่ายกว่า รวมทั้งมีปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งต่างๆ ได้ช้ากว่าด้วย โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ทางโรงเรียนทั้งหลายของประเทศสหรัฐอเมริกา Continue reading “ให้ลูกรักกินอาหารเช้ากระตุ้นพลังสมอง”