การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำมันเยอะดีต่อสุขภาพอย่างไร

การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำมันเยอะดีต่อสุขภาพอย่างไร

Clean food

Oil

ในปัจจุบันนี้ปัจจัยสำคัญของการเกิดโรคนอกจาก กรรมพันธุ์ ยังเกิดจากพฤติกรรมในการทานอาหาร และการใช้ชีวิตของคนเราทั้งสิ้น คนเราสมัยนี้ล้วนทานอาหารกันอย่างตามใจปาก โดยไม่คิดถึงผลเสียที่ตามมา โดยเฉพาะอาหารมัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรค อีกมากมายหลายโรค Continue reading “การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำมันเยอะดีต่อสุขภาพอย่างไร”